Zgrada Livnice

Izgled Topolivnice 1876. godine
Izgled Topolivnice 1876. godine - Rađeno po crtežu Feliksa Kanica
Zgrada Topolivnice
Zgrada Topolivnice

Prvu zgradu objekta Topolivnice su gradili nemački zidari u periodu od 1851. do 1853. godine (pano 1). Pretpostavlja se da je građena kao industrijski namenski objekat i da je uništena zbog podzemnih voda (pano 5).
Nova zgrada Livnice građena je na temeljima stare. Projektant je verovatno fabrički inženjer Todor-Toša Selesković, obrazovan u Nemačkoj, koji na poziv ministra vojnog, Pavla Šafarika, dolazi u Kragujevac. Vrši poslove mašinskog i fabričkog inženjera od 1881. do 1892. godine kada je i sagrađena današnja zgrada Livnice.
U osnovi zgrade je bondručna konstrukcija kombinovana sa ciglom, betonom i gvožđem. Fasadu karakterišu površine izvedene fugovanom opekom na koje se nadovezuju malte- risane površine i drvene grede. Zgrada je pravougaona, centralni brod je viši od bočnih čime se postiže interesantna igra krovnih površina.
Centralni prostor ima formu hale sa svetlarnikom, preko koga dobija dnevnu svetlost.
Bočni brodovi su zidovima odvojeni od centralnog, shodno proizvodnim procesima koji su se u zgradi odvijali. Zgrada je u osnovi simetrična, a dekorativnost je postignuta ritmičnim rasporedom otvora, pilastara i kontrafora urađenih u opeci. Najviše izmena je pretrpela istočna fasada, ali je ona najinteresantnija zbog drvenog stepeništa i dva dimnjaka koja izlaze iz ravni fasade.
Zgrada Livnice je građena po svim principima evropske industrijske arhitekture i kao takva je reprezentativno zdanje na ovim prostorima. Ona je 1953. godine stavljena pod zaštitu države kao kulturno dobro od velikog značaja. Livnica je prestala sa radom 1968. godine. Posle par godina, 1973. godine, tu je prebačen fabrički muzej, koji i danas egzistira pod imenom Stara livnica.

Topolivnica danas
Zgrada Topolivnice danas